My activities

DateActivity
04/13/19
  • Connect blog to ko-fi.com (https://ko-fi.com/G2G8S858)
  • Add new Page Time Table
  • Optimize frontend for webpage to speedup
  • Remove Tachyons on @hungphamdevweb
05/14/19
  • Update GA tracking Ajax Searching
03/21/20
  • Writing New Plugin: https://github.com/phamphihungbk/super-theme
03/24/20
  • Improve performance and update major functions on the website

Working Time

Languages

Xin chào các đồng chí tôi là Phạm Phi Hùng, tác giả của blog Hung Pham Dev Web Tôi là một Front-end Developer, kiêm writer, quay phim dạo, sửa máy dạo và làm một số ngành nghề khác nữa