Chào các bạn, tôi là Phạm Phi Hùng, tác giả của blog Hung Pham Dev Web.

Tôi là một web developer, kiêm writer, quay phim dạo, dựng phim dạo, sửa máy dạo và làm một số ngành nghề khác nữa.

 

Chào các bạn, tôi là Phạm Phi Hùng, tác giả của blog Hung Pham Dev Web. Tôi là một web developer, kiêm writer, quay phim dạo, dựng phim dạo, sửa máy dạo và làm một số ngành nghề khác nữa.