Docker – Config Docker Trên WordPress

Như bài viết trước mình đã giới thiệu các anh em về Laradock, một thư viện mạnh mẽ sẽ giúp các anh em rất nhiều trong việc deploy product ( Laravel, CodeIgniter, WordPress, Drupal, Magento … )

Bởi vì mình là fan của WordPress nên hôm nay mình sẽ chia sẽ cho các anh em một tutorial nho nhỏ về vấn đề config Docker trong mã nguồn mở WordPress

Qua bài viết này mình nghĩ nó sẽ giúp các anh có thể bổ sung thêm cho mình vài kiến thức về Docker, cách vận hành của Docker, cách sử dụng Laradock và một tí kiến thức về Devops

config docker tren wordpress

Tại Sao WordPress Lại Cần Docker?

  • Dễ dàng deploy và di chuyển qua server khác.
  • Sử dụng được nhiều tool để tối ưu tốc độ cho WordPress ( php-fpm, varnish cache, nginx, mariadb, webpack, wp-cli …)
  • Đồng bộ môi trường local của developer với môi trường server.
  • Khiến việc develop WordPress thêm một tầm cao mới.
  • Một tiện ích khác từ docker đó là có thể config môi trường một lần và chạy được nhiều dự án khác nhau.
  • Biết thêm docker thì đi xin việc được nhiều tiền hơn.

Đại loại đó là một vài lí do để khiến mình tìm hiểu Docker và spend time cho nó.

Còn các anh em thì sao nhớ để lại bình luận ý kiến của mình bên dưới nhé 😹😹

Các Bước Để Config Docker:

1.Thiết Lập Môi Trường

Ở đây mình sẽ sử dụng Laradock để config môi trường

>>  Docker – Tạo Multiple DB Trong Laradock

Bởi vì mình muốn config một lần và chạy multi-project do đó dưới đây là cấu trúc tổ chức cấp thư mục của mình.

+laradock
+wordpress project
+laravel project
+drupal project

Sau khi đã nắm rõ cấu trúc trên, trước tiên các anh em cần git clone project Laradock về bằng command bên dưới

git clone https://github.com/Laradock/laradock.git

Sau đó cd vào floder Laradock và tạo file .env bằng dòng lệnh sau:

cp env-example .env

Sau khi đã tạo file .env chúng ta cần nắm rõ vài thứ trước khi bắt đầu run các container trong Laradock

Ở đây chúng ta config để run WordPress do vậy chỉ cần run một vài container như sau:

  • phpmyadmin để truy cập vào quản lí database
  • nginx web server để run script PHP
  • workpsace nơi để làm việc giữa docker với project, dùng để run composer, wp-cli, npm …bla…bla
  • mariadb là database dùng để lưu dữ liệu

Sau đó chúng ta sửa một tí trong file .env này, vì ở đây mình dùng mariadb thay vì dùng mysql nên các anh em cần tìm dòng PMA_DB_ENGINE và đổi lại như sau:

PMA_DB_ENGINE=mariadb

Sau khi đã chỉnh sửa file config xong, tiếp theo chúng ta sẽ run các container theo dòng lệnh bên dưới:

docker-compose up -d nginx phpmyadmin mariadb workspace

2.Config WordPress

Sau khi đã thiết lập môi trường xong, các anh em giải nén mã nguồn WordPress ngang cấp với thư mục Laradock như mình đã đề cập ở trên.

Bước cuối cùng cần edit một tí trong file config của Nginx để nhận diện thư mục WordPress của mình.

>>  Infrastructure là gì ? Chọn Terraform để tự động hoá Setup

Các anh em vô thự mục Nginx trong Laradock, chọn edit file default.conf

root /var/www/tên-thư-mục-wordpress

Restart lại Nginx bằng dòng lệnh sau:

docker-compose restart nginx

Truy cập đường dẫn localhost:port-ngix để bắt đầu cài.
Thông số về db để config WordPress như sau:

DB Host: mariadb

DB Name: default

User: default

Pass: secret

Và cuối cùng là enjoy kết quả sau khi đã cất công mày mò cài đặt.

Nếu các anh em nào không hiểu có thể tham khảo cách cài đặt thông qua video của mình bên dưới nhé.

Docker – Config Docker Trên WordPress

Như bài viết trước mình đã giới thiệu các anh em về Laradock, một thư viện mạnh mẽ sẽ giúp các anh em rất nhiều trong việc deploy product ( Laravel, CodeIgniter, WordPress, Drupal, Magento … )Bởi vì mình là fan của WordPress nên hôm nay mình sẽ chia sẽ cho các anh em một tutorial nho nhỏ về vấn đề config Docker trong mã nguồn mở WordPressQua bài viết này mình nghĩ nó sẽ giúp các anh có thể bổ sung thêm cho mình vài kiến thức về Docker, cách vận hành của Docker, cách sử dụng Laradock và một tí kiến thức về Devops#devops #laradock #dockerhttps://hungphamdevweb.com/docker-config-docker-tren-wordpress.html

Posted by HUNG PHAM DEV WEB on Wednesday, 1 May 2019

Mọi thắc mắc vui lòng để lại bình luận bên dưới, thân chào và quyết thắng 😹😹😹

Xin chào các đồng chí tôi là Phạm Phi Hùng, tác giả của blog Hung Pham Dev Web Tôi là một Front-end Developer, kiêm writer, quay phim dạo, sửa máy dạo và làm một số ngành nghề khác nữa

Site Footer