Tiếp cận khách hàng với “push notification” của OneSignal

Push notification là gì ? Push notification là những tin nhắn do server đẩy xuống client thông qua một cổng cloud message nào đó rồi từ cổng này sẽ thông báo xuống máy chúng ta là có thông báo mới và hiển thị chúng. Chính vì vậy nên phải có internet thì mới push notification được. Tại sao sử dụng Push Notification Gửi thông báo với người dùng của bạn ngay

Continue Reading

Site Footer